เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมโครงการ Care the Whale

936

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัยพ์และงานบริการ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Care the Whale : Climate Action Collaboration @Ratchada District ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในการเริ่มต้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในย่านรัชดาภิเษก นำร่องโดย 14 องค์กรบนถนนรัชดาภิเษก โดยเอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะเจ้าของอาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ (AIA Capital Center) ตั้งอยู่บนบ้านเลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและปฏิรูปกระบวนการจัดการขยะด้วยแนวคิด “ขยะล่องหน” เพื่อให้ชุมชนรัชดาเป็นพื้นที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมสมดุลและเชื่อมต่อการแปรรูปของเหลือใช้ให้ไปสู่ของใช้ใหม่ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy