เอไอเอ ปลื้มรับรางวัล”ภารกิจท้าคุณเปลี่ยน”

830

เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Healthy Organization Challenge  “ภารกิจท้าคุณเปลี่ยน” โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน ได้ขึ้นรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้องค์กรต้นแบบจำนวน 6 องค์กร ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร และทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากโค้ชนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกำหนดอาหาร เพื่อสะสมคะแนนการรักษาสุขภาพ

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ทำการคัดเลือกพนักงานจำนวน 12 คน ในการเข้าร่วมภารกิจทางสุขภาพดังกล่าว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การสะสมก้าวเดิน การออกกำลังกายตามที่กำหนด และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อผลการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่ดีขึ้นในแง่มุมต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น น้ำหนักลดลง เส้นรอบพุงลดลง ไขมันใต้ผิวหนังลดลง มวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาที่เพิ่มขึ้น ความอ่อนตัวของร่างกายที่ดีขึ้น รวมถึงอายุสุขภาพที่ลดลง โดยความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอ ประเทศไทย ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ที่ว่า “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”