“โครงการ 9 โรงพยาบาลด้วยห่วงใย ก้าวด้วยใจเกื้อกูล”

1109

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  (JAS) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดทำ “โครงการ 9 โรงพยาบาลด้วยห่วงใย ก้าวด้วยใจเกื้อกูล” ด้วยการมอบพัดลมแบบแขวนผนัง พร้อมติดตั้งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในยามจำเป็น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการ ด้วยการติดตั้งพัดลมแบบแขวนผนังให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. จำนวน 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น  45 โรงพยาบาล 405 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงาม ความร่วมมือร่วมใจและการเกื้อกูลกัน ทำให้เราผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ด้วยดี บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องตอบแทนให้กับสังคมตลอดไป