โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

674

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิตส่งแบบประกันอุบัติเหตุใหม่ล่าสุด “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ” ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน ที่ต้องปรับตัวทำงานและเต็มที่กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการดูแลครอบคลุมทุกความเสี่ยง ให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะทำงานหรือเดินทาง หมดกังวลด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลก สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ และรับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท สำหรับห้องทั่วไป (สูงสุด 365 วัน/การบาดเจ็บแต่ละครั้ง) หากได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกชิ้นใหญ่แตกหัก คุ้มครองสูงสุด 15,000 บาท ประกัน “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ” ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,600 บาทต่อปี* ให้ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ สูงสุด 4 ล้านบาท* รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 5 – 70 ปี อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารภาษี โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมให้คำแนะนำแบบประกันที่หลากหลายและคุ้มค่า ตอบโจทย์ชีวิตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการขายในรูปแบบ Digital Face to Face จากตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888