ไทยประกันชีวิต ส่งแบบประกัน “ทรัพย์บำนาญ G 85”จับกลุ่มวัยทำงาน

594

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions สำหรับผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกัน “ทรัพย์บำนาญG 85” ซึ่งเป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่ต้องการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ขณะเดียวกันยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีอีกด้วย แบบประกันทรัพย์บำนาญG 85 สามารถสมัครทำประกันได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 20-50 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 ระยะตามความต้องการ คือ แบบประกันทรัพย์บำนาญ G 85/10 ชำระเบี้ยฯ 10 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี และแบบประกันทรัพย์บำนาญ G 85/60 ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 60 ปี และได้รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปีเช่นเดียวกัน โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

            ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับบำนาญเป็นรายปีหรือรายเดือน ที่มีเงินบำนาญงวดละ 5,000 บาทขึ้นไป แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือเบี้ยฯ ที่ได้รับชำระแล้วทั้งหมด หักเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้ว ตามจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

            “สังคมไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จากสัดส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มคนไทยมีอายุยืนขึ้น อย่างไรก็ดี คนไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย การเกิดโรคระบาด อุบัติเหตุ ซึ่งแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น หรือแม้กระทั่งการเผชิญความผันผวนทางสภาวะทางการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจ หรือการขาดรายได้ในวัยเกษียณ แบบประกันทรัพย์บำนาญG 85 จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจได้ว่า หากมีชีวิตที่ยืนยาวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ไว้ใช้ยามเกษียณ โดยผู้สนใจแบบประกันดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ” นายสวัสดิ์กล่าว 

            นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ไทยประกันชีวิตยังมุ่งสร้างสรรค์บริการที่มากกว่าการประกันชีวิตสำหรับผู้เอาประกันภัย อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสำรองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เอาประกันภัย ผ่านแฟกซ์เคลมตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถทำธุรกรรมและรับสิทธิพิเศษต่างๆ  ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยประกันชีวิต โดยมีตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดพร้อมให้คำแนะนำวางแผนดูแลชีวิต หรือ Life Partner มืออาชีพ