ไทยประกันชีวิต ส่ง2โปรดักส์ ช่วยสร้างความแน่นอนทางการเงิน

700

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดต่ำต่อเนื่อง ตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลใจในความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคงทางการเงินให้กับคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเจ้าของกิจการ ไทยประกันชีวิตในฐานะบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions โดยมุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกชีวิต ผ่านการสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric จึงพัฒนาแบบประกันใหม่ในกลุ่ม Life Solutions Product 2 แบบ คือ “คุ้มธนกิจ 99/20(1n) และ “คุ้มธนกิจ 99(Nn)” ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Legacy Fit เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงในระยะยาว เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ หรือคุ้มครองภาระหนี้สิน พร้อมส่งต่อความมั่งคั่งเป็นกองทุนมรดกให้กับครอบครัวในอนาคต

            โดยแบบประกัน “คุ้มธนกิจ 99/20(1n) รับประกันจนถึงอายุ 70 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงปีที่อายุครบ 98 ปี ครบสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

ส่วนแบบประกัน “คุ้มธนกิจ 99(Nn)” เป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลครอบครัวในทุกช่วงของชีวิต  ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี ซึ่งผู้เอาประกันสามารถปรับแผนการบริหารเงินตามความเหมาะสม โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี หรือ ชำระเบี้ยประกันภัย จนถึงอายุ 99 ปี ครบสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ไม่เพียงเท่านั้น สำหรับผู้ที่ซื้อแบบประกันชีวิตดังกล่าวแบบใดแบบหนึ่ง ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ยังได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย อีกทั้งเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 1 แสนบาท ซึ่งถือเป็นการวางแผนการบริหารเงินระยะยาวที่มีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยฯที่ต้องชำระ

            “เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำครอบครัวหรือเจ้าของกิจการ แบบประกัน “คุ้มธนกิจ 99/20(1n) และ “คุ้มธนกิจ 99(Nn)” ถือเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองรายได้ เป็นหลักประกันกรณีมีภาระหนี้สิน เป็นทุนสำรองหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการจัดสรรเป็นกองทุนการศึกษาหรือกองมรดกสำหรับลูกหลาน ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามแบบประกันได้ที่ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ” นายสวัสดิ์กล่าว

            นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ยังได้รับการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์และบริการข้อมูลผู้เอาประกัน โทร.1124 ไทยประกันชีวิตอีซีเพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันมากกว่า 10 ช่องทาง รวมถึงสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมเหนือระดับสำหรับลูกค้าอีกมากมาย