ไทยสมุทร ชู “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9”

608

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  แนะทางเลือกใหม่ให้คุณเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ด้วยแบบประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผลครั้งแรกจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9” แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8-19) พร้อมรับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกๆ 4 ปี รับ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 และ 8  และ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 และ 16  โดยเมื่อครบกำหนดสัญญารับเงิน 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และแตกต่างในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ พิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9” ระยะเวลาเอาประกันภัย 19 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 9 ปี รับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 30 วัน – 70 ปี สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความเหมาะสม ทั้งรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้ Love Mindset พร้อมใช้นวัตกรรมการประกันชีวิต สร้างสรรค์บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19 เรามีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่พร้อมแนะนำแบบประกันในรูปแบบ Digital Face to Face