ANA จัดกิจกรรม ANA Kid’s Flight Academy รุ่น 3

821

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวส์ (All Nippon Airways) หรือ ANA สายการบินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับเลือกให้เป็นสายการบินระดับ 5 ดาวต่อเนื่องถึง 7 ปีซ้อน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย สายการบินได้จัดกิจกรรม “ANA Kid’s Flight Academy” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเชิญชวนเยาวชนไทยรุ่นใหม่ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ANA Kid’s Flight Academy เป็นกิจกรรมห้องเรียนที่เกี่ยวกับการบิน เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากอาสาสมัครของพนักงานในองค์กร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ และการทำงานเกี่ยวกับการบิน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทุกปีทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฮ่องกง สิงค์โปร์ เมียนมาร์ และอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งภายในงานกิจกรรม “ANA Kid’s Flight Academy” ครั้งที่ 3 นี้  น้องๆ เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 10-12 ปี จำนวน 35 คน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง และได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองร่วมกับ   พี่ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่อง พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน วิศวกรเครื่องบิน และฝ่ายปฏิบัติการบินของสายการบิน ANA อย่างใกล้ชิด และได้มีการพาผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสาร และพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่งน้องๆ เยาวชนทั้งหมดได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและระบบมาตรฐานของสายการบิน ANA โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน  กิจกรรมนำชมอาคารผู้โดยสารในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) ที่ให้ความกรุณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและประสานงานเป็นอย่างดีตลอดการพานำชม

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา สายการบินออล นิปปอน แอร์เวส์ ยึดถือมาตรฐานระดับสากลเสมอมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการบริการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สายการบิน ANA ให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่อยมา และจะยังคงสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึง “ANA Kid’s Flight Academy” ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ  ไป ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์เพื่อก้าวเข้ามาสู่อาชีพสายการบินด้วยความมั่นใจในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANA เข้าชมได้ที่  www.ana.co.jp/wws/th/t