DITP จัดงานมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทย

151

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เตรียมจัดงานมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทยในงาน “Excellent Logistics Management Award (ELMA 2021)” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นี้ ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

            กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้ภาคบริการ โดยจัดโครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งจะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รางวัลในปีนี้ ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เวลา 10.00 – 11.10 น. เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีได้ที่ www.tilog-ve.com และ facebook : ditp.elma ,  DITP.logistics ,  ditpfamily หรือโทร 02-507- 8422

​