DITP จัดงาน ELMA2021 รางวัลเกียรติยศวงการโลจิสติกส์ไทย

898

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “การจัดประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือ ELMA เป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)”

รางวัล ELMA เป็นรางวัลที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมาอย่างต่อเนื่องและหลายบริษัทที่ได้รับรางวัลได้มีการพัฒนาตนเองจนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งกรมฯและคณะกรรมการทุกท่านมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย โดยทุกปีจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อติดตามข่าวสารและแนวทางการตัดสิน

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี
อัศรี ศรีสงคราม
เศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์

สำหรับปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมฯ จึงกำหนดจัดเปิดตัวโครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมเปิดตัวในปีนี้นอกจากเน้นเรื่องช่องทางในการสมัครเข้าร่วมประกวดแล้วนั้น ยังจัดเสวนาในหัวข้อ “ประโยชน์ของการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการโลจิสติส์ไทยสู่สากล”โดยมี ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการการประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 นางสาวอัศรี ศรีสงคราม ChiefFinancial Officer บริษัท วีคาร์โก้ จำกัด เจ้าของรางวัล ELMAและรางวัล PM Award ประจำปี 2563 และ นายเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักชัยห้องเย็นจำกัด เจ้าของรางวัล ELMA สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้าประจำปี 2563ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาได้ทาง Facebook Fanpage : ลงทุนแมน และ ELMA.DITP ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา12.00 น. และสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Workshop แบบเจาะลึกในหัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตรางวัล ELMA” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Victor Club อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้แล้ววันนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th/elma หรือสอบถามข้อมูลทาง ELMA Call Center : 063-496-8765 Line:@elma.ditp