DITP เตรียมจัดงาน Symposium 2021 ไขคำตอบอนาคตโลจิสติกส์

466

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เตรียมจัดงานประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2021” ภายใต้แนวคิดดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Webinar เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ

            นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการโลจิสติกส์ จึงได้จัดการประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2021” อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูล ความรู้ สถานการณ์การค้า และทิศทางแนวโน้มของโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมและตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

            ในปีนี้ Symposium 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต ที่จะนำเสนอให้เห็นว่าทำไมดิจิทัลโลจิสติกส์จึงเป็นคำตอบในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และการเตรียมการรองรับกับความท้าทายใหม่ โดยเฉพาะการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และวิกฤตการณ์โควิด -19 รวมถึงการมีบทบาทของเทคโนโลยี Blockchain ที่จะเปลี่ยนโฉมวงการโลจิสติกส์

            ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่www.tradelogistics.go.th/symposium  ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : DITP.Logistics หรือโทร 02-507- 8422