Ji-net จับมือ โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

123

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด (Ji-net) บริษัทฯ ในกลุ่มจัสมินฯ ผู้ให้บริการ Data Communication และ Smart IT Solutions นำโดย คุณปริญญา สหพัฒน์สมบัติ (President), คุณพิสิษฐ์ จันทศรี (VP – Head of Product & Marketing Department) และ คุณพสุ มากบุญส่ง (AVP – Head of Sales Department) ร่วมในการลงนามสัญญาการให้บริการ กับบริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ GPS ติดตามรถยนต์ และ products ด้าน IoT ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี คุณธนิต วิรัชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม

นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการการเติบโตและการขยายตัวของตลาดด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน