มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่น้องๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม

148

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย นำโดย คุณปนัยดา เลี้ยงอำนวย รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง เพื่อปันความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่น้องๆในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม ผ่านการสนับสนุนมื้ออาหาร สิ่งของใช้จำเป็น และเงินสนับสนุน รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเรามี ’โครงการปันน้ำใจให้น้อง’ ที่ปีนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องแล้ว ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราได้ให้การสนับสนุนมื้ออาหารและของว่างรวม 5 มื้อ ให้แก่น้องๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จำนวนรวมกว่า 40 คน รวมถึงการร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก อาทิ อุปกรณ์การเรียน ชุดตรวจโควิด ของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็ก พร้อมทั้งการสนับสนุนเงินสบทบทุน รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการมอบความสุขให้แก่เด็กๆ แล้ว ยังส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้อีกด้วย โดยพนักงานมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ต่างมีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของต่างๆ ตามความประสงค์ ถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในองค์กร เป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ”

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง              เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในการส่งมอบสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ และคุ้มค่าในการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ “ราคาถูกคุ้มเสมอ” ในการให้บริการมากกว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand