“OTOP Village ไปแล้วจะรัก” เสน่ห์วิถีชีวิตโอทอปในเมืองกรุง

1390

“OTOP Village ไปแล้วจะรัก” เปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมชนและเผยแพร่ความสำเร็จจากโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทางทั่วประเทศ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้จัดทำโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและคุณค่า ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

“กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการต่อยอดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยืน    โดยกำหนดให้มีการจัดงาน ‘OTOP Village ไปแล้วจะรัก’ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2561      ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา   วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นให้คนทั่วไปได้รับรู้ ทั้งยังเป็นการเชิญชวน        ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน” นายนิสิต  กล่าว

​งาน “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จะมีการจำลองวิถีชีวิตชุมชน OTOP Village จาก 8 เส้นทาง 125 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ 1) เส้นทางปราสาทหิน เที่ยวถิ่นอารยธรรม      2) เปิดม่านหมอก แอ่วเมืองอารยธรรมล้านนา 3) เส้นทางหาดทรายรี หลากวิถีชีวิตชาวเล 4) สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลิศล้ำ หัตถกรรมเครื่องปั้น 5) วัฒนธรรมแห่งยุคทอง เรืองรองมรดกโลก 6) หลากหลายธรรมชาติ มนต์เสน่ห์อันดามัน   7) แดนถิ่นพญานาค หลากวิถีชีวิตริมฝั่งโขง และ 8) เที่ยวทะล ชมไพร กินผลไม้ เล่าขานประวัติศาสตร์    โดยมีกิจกรรมการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น อาหารพื้นถิ่น OTOP รสไทยแท้,    OTOP ชวนชิม, OTOP สปา, OTOP คาเฟ่ต์, กิจกรรม Business Matching การจำหน่ายของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ OTOP Trader ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงบนเวทีตลอดทั้ง 5 วัน โดยเป็นการแสดงจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 8 เส้นทาง กิจกรรมเดินแบบชุดแต่งกายพื้นถิ่น 4 ภูมิภาค 8 เส้นทาง กิจกรรมประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท นิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนการแสดงดนตรีและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cdd.go.th