อบต.แสมสาร ลุย ประมง BCG นำภูมิปัญญาชาวบ้านผสานวิถียุคใหม่

121

อบต.แสมสาร เดินหน้าประมง BCG นำภูมิปัญญาชาวบ้านผสานวิถียุคใหม่ เชื่อชาวแสมสารมีความรู้และภูมิปัญญาประยุกต์ใช้ได้ทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำอาชีพประมงและส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม

นายอัครเศรษฐ์ รักษ์สกุลสงสัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบแสมสาร กล่าวในงานสัมมนา “เกษตร BCG วิถีใหม่ คืนลมหายใจให้แผ่นดิน” ณ อบต.แสมสาร ในหัวข้อ “แนวทางการทำประมงยุคใหม่ของแสมสาร” ว่า วันนี้รัฐบาลประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งโมเดล BCG เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวแสมสารมานานแล้ว เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ ตลอดวัฏจักรชีวิต การนำวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นชาวแสมสารพร้อมที่จะต่อยอดนำระดับภูมิปัญญาที่เรามีมาผสมสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อสร้างมูค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม

“ในส่วนตัวผมเชื่อว่าชาวบ้านตำบลแสมสาร มีความรู้และภูมิปัญญาด้าน BCG เหนือกว่าผม เพียงแต่พอพูดคำว่า BCG ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเกี่ยวกับพวกเราอย่างไร ทั้งที่สิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับชาวแสมสารมานานแล้ว พวกเราให้ความใส่ใจในสภาพแวดล้อม รักพื้นที่ของตัวเอง คอยดูแไม่ให้ใครมาทำสกปรก จากจุดเล็กๆขยายกลายเป็นทำทั้งตำบล เป็นการปรับตัวรับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายตำบลเน็ตซีโร่ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการทำอาชีพประมงของพวกเราแล้ว ยังส่งสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย” รองนายก อบต.แสมสาร กล่าว

รองนายก อบต.แสมสาร กล่าวอีกว่า อยากให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มประมง กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งนอกจากต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้ว ยังต้องการสนับสนุนสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับโครงการ “เกษตร BCG วิถีใหม่ คืนลมหายใจให้แผ่นดิน” จัดโดย นสพ.สยามธุรกิจ ร่วมกับ อบต.แสมสาร เมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ย.2565 ณ อบต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หวังให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจระดับฐานราก สนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักในการยกระดับวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติใหม่ในการดำเนินชีวิตด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่หมุดมาย “เน็ต ซีโร่” อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economic Model)

นอกจากการสัมมนาในช่วงเช้า ณ อบต.แสมสาร แล้ว ช่วงบ่ายยังมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่อ่างเก็บน้ำแสมสาร โดยมีชาวบ้าน กลุ่มประมง กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก