ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตรับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติประจำปี 2566

104

นายสุชาติ นิลคำวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตผู้ได้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 (NAA – National Agent of the year Awards) โดยในปีนี้ตัวแทนโตเกียวมารีนสามารถทำผลงานยอดเยี่ยมมีตัวแทนติดคุณวุฒิได้รับรางวัลรวมถึง 19 คน โดย 1 รางวัลในนั้นได้ลำดับที่ 4 คือคุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ