จาง เจียหมิง โชว์แนวคิดพัฒนาพลังงานใหม่ ภายใต้บริบทการประชุมสุดยอด APEC

107

จาง เจียหมิง ประธานบริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย หรือ GWM กล่าวในงานเสวนา APEC Energy Forum 2022 : APEC คลังสมองพลังงานอัจฉริยะ ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่า ปัจจุบัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กลายเป็นฉันทามติของทั่วโลก อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พลังงานใหม่อัจฉริยะและเป็นเอกลักษณ์เป็นแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก นี่ไม่ใช่การวิวัฒนาการจากพลังงานเชื้อเพลิงสู่พลังงานใหม่ แต่ยังเป็นการพัฒนาที่บูรณาการกับอินเตอร์เน็ต รถยนต์ไม่เพียงเป็นเครื่องมืออุปกรณ์คมมนาคม แต่ยังเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา

“ไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่ประเทศจีน ยอดการผลิต รถยนต์พลังงานใหม่ อยู่ในอันดับที่หนึ่งของโลกติดต่อกัน 7 ปีแล้ว ยอดการขายรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกอยู่ที่6.7 ล้านคัน ยอดขายที่ประเทศจีนอยู่ที่ 3.5 ล้านคัน ซึ่งมากกว่า 50% ของทั่วโลก เท่ากับว่าการส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ 2 คันของโลก มีหนึ่งคันมาจากประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 2021 เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะของรถยนต์พลังงานใหม่จีนอยู่ในระดับชั้นนำของโลก” จาง เจียหมิง กล่าว

ประธานบริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย กล่าวอีกว่า GWM เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ชั้นนำในประเทศจีน GWM มีการพัฒนากว่า 30 ปี ภายใต้การเติบโตแบบบริษัท เทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก GWM ยึดมั่นในการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทย ยึดมั่นการส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ที่มีเทคโนโลยีอัจฉริยะ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในเวลาเดียวกัน การมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทก็ได้การตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทย รถยนต์ห้ารุ่นที่เราจำหน่ายอยู่ปัจจุบัน อย่างเช่น รถ Haval H6 HEV และรถ ORA Good Cat เป็นผู้นำตลาดในรุ่นรถระดับเดียวกัน

“ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ อุตสาหกรรมถยนต์พลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมรถยนต์อัจฉริยะของประเทศไทย อยู่ในช่วงเวลาการเติบโต ซึ่งเป็นยุคทอง การพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ไม่เพียงเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 แต่ยังสามารถส่งเสริมความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน  แนวคิดพลังงานใหม่อัจฉริยะและประสบการณ์ใหม่ของ GWM จะส่งมอบผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานใหม่ให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา และส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยด้วย”