ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตรับรางวัลอันดับ 3-4 ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติประจำปี 2565

43

มร. โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ  และดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตผู้ได้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (NAA –National Agents of the year Awards) โดยในปีนี้ตัวแทนโตเกียวมารีนสามารถทำผลงานยอดเยี่ยมมีตัวแทนติดคุณวุฒิได้รับรางวัลรวมถึง 21 คน โดย 2 รางวัลในนั้นได้ลำดับที่ 3 คือคุณสิริกร สวิตตานุวัฒน์ และ ลำดับที่ 4 คุณอธิธัญท์ เกียรติไกรวัลศิริ ได้รับมอบถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการ คปภ.ประธานในพิธี