Google ชู ‘หญิงไทย’ ผู้นำอันดับ 1 เอเชีย

1538

Google ประเทศไทย จัดเวิร์คชอป “Women Will’s Leadership Workshop” หนึ่งในโครงการ Women Will โดย Google ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำของสตรีไทยให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทักษะที่จำเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตและอาชีพ พร้อมส่งเสริมชุมชนออนไลน์ของผู้หญิงไทยให้เข้มแข็ง ผ่านเวทีเสวนาและเวิร์คชอปอย่างเข้มข้นโดย 5 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย

Women Will’s Leadership  เป็นโครงการที่ Google ได้ดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลกที่มุ่งสร้างและสนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ ได้นําความรู้ความสามารถมาแบ่งปันกันและกัน เพื่อเกิดการสนับสนุนโอกาสในด้านต่าง ๆ ของผู้หญิง อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนที่ดีขึ้น

สำหรับ Women Will’s Leadership Workshop ครั้งนี้ในเมืองไทยนั้นได้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก 5 นักธุรกิจชั้นนำที่มาร่วมสร้าง  5 key action สู่การเป็นผู้นำของสตรีไทยอย่างภาคภูมิ

โดยวิทยากร บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์ บาร์บีคิว พลาซ่า บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ร่วมด้วย วรรณี รัตนพล Chairman IPG Mediabrands ประเทศไทย, บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน), พิมพ์มาศ สีนุตพงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ SOUR Bangkok, ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค Google ประเทศไทย และ พิมพ์ลักษณ์ สุวิทย์ศักดิ์ดานนท์ ผู้จัดการ Google Customer Solutions, Google ประเทศไทย

ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค Google ประเทศไทย กล่าวถึง Women Will’s Leadership Workshop ในครั้งนี้ว่า…เป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคมที่ Google ประเทศไทย มุ่งมั่นให้ความสำคัญรวมทั้งเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้หญิงไทยในการพัฒนาและผลักดันให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากกรณีศึกษาที่โครงการ  Women Will’s Leadership  ได้ดำเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่าหลายประเทศประสบปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศ แต่ในประเทศไทยนั้นพบปัญหานี้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ Google ประเทศไทย ได้เล็งเห็นคือ “การเป็นผู้นำของสตรีไทย” เป็นมิติที่ควรนำมาพัฒนาและขับเคลื่อนต่อไปได้ แม้ว่าปัจจุบันสถิติด้านการเป็นผู้นำของผู้หญิงในประเทศไทยสูงถึง 32% โดดเด่นกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ขณะที่ภาพรวมทั่วโลกอยู่ที่ 20% ส่วนในภาคธุรกิจพบว่าผู้หญิงไทยที่เป็น senior leadership หรือผู้นำระดับสูงมี 42% ทั่วโลกมี 29% ไทยเป็นอันดับสามของโลก…สถิติเหล่านี้ถือเป็นตัวเลขที่ดี แต่ในมุมของการพัฒนาเรามองว่ายังพัฒนาได้อีก เพราะผู้หญิงไทยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำ Google ประเทศไทย จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมทักษะของผู้หญิงให้มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น

“ในแวดวงธุรกิจผู้หญิงไทยมีโอกาสในการเป็นผู้นำสูง เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถทำงานร่วมกับผู้ชายในหลาย ๆ ด้าน และอีกหนึ่งปัจจัยความความสำเร็จของผู้หญิงไทยในแวดวงธุรกิจนั่นคือผู้หญิงยังคงกลับเข้ามาทำงานได้หลังจากมีบุตร…จากสถิติข้างต้น เราอยากให้คนไทยได้รู้ว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใด แน่นอนว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะทำได้และขึ้นไปถึงระดับ senior leadership แม้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติที่ส่งผลให้มีวิธีคิด วิธีทำงานที่ต่างกัน จึงอยากให้ยอมรับในเรื่องความแตกต่าง ซึ่งความต่างมันทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากมาย เพียงแค่เราอย่าเอาความแตกต่างมาเป็นอุปสรรคในการทำงาน หรือเป็นอุปสรรคในการเติบโต ซึ่ง Google เชื่อมั่นว่าผู้หญิงไทยมีศักยภาพที่พัฒนาได้อีกมาก เราจึงเล็งเห็นและหันมาร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งนี้โดยเริ่มจากกลุ่มที่ใกล้ตัวก่อนนั่นคือ พาร์ตเนอร์ และจะดำเนินต่อในอนาคต ควบคู่ไปกับสิ่งที่ได้เราศึกษาถึงความเหมาะสมและมองหาว่าประเทศไทยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างที่ Google จะเข้ามาส่งเสริมได้ภายใต้ความรู้ความเชี่ยวชาญและพลังจากกลุ่มคนที่ Google ทำงานด้วยซึ่งล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ”

สำหรับผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปในครั้งนี้เป็นสตรีที่มาจากองค์กรที่เป็นพาร์ตเนอร์ของ Google ประเทศไทย กว่า 50 คน โดยแต่ละองค์กรได้ทำการคัดเลือกสตรีที่เห็นว่ามีศักยภาพในการพัฒนาและผลักดันสู่ความเป็นผู้นำในองค์กรนั้น ๆ เข้าร่วมเวิร์คชอปเพื่อเสริมทักษะและสร้างความมั่นใจในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้อย่างภาคภูมิ และร่วมกับพาร์ตเนอร์ในการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงจากการนำไปใช้จริง โดยมีแผนงานขยายกิจกรรมเวิร์คชอปไปสู่สตรีไทยในภาคส่วนอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ Google ประเทศไทย ยังมีโปรแกรมด้านการสร้างศักยภาพของสตรีในรูปแบบ training online ซึ่งเป็นการเทรนนิ่งฉบับย่อที่ผูู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ อันเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาสตรีไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

“เราอยากให้ผู้หญิงใน community ของเราได้เข้ามาลงทะเบียนสมัครเป็น the trainer ที่มีการเทรนนิ่งออนไลน์ โดยเราได้ทำเป็นแพคเกจให้ว่าในการทำเวิร์คชอปนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง พูดคุยในเรื่องใดบ้าง แต่ละ station ของการทำเวิร์คชอปจะแบ่งอย่างไร เป็นต้น แต่มีข้อจำกัดเล็กน้อยว่าเวิร์คชอปออนไลน์ที่สอนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีคนจากหลายประเทศทั่วโลกเข้ามาลงทะเบียน อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องภาษาบ้าง แต่ที่ผ่านมาผู้ลงทะเบียนก็สามารถนำสิ่งนี้ไปดำเนินการต่อในประเทศของเขาได้ดี”

Women Will’s Leadership Workshop นับเป็นกิจกรรมด้านสังคมที่ Google ประเทศไทย ดำเนินภายใต้แคมเปญ “Leave no Thai behind” ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางดิจิทัลเพื่อคนไทย พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ภายใต้ 4 พันธกิจหลัก ประกอบด้วย

1.การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี

2.การส่งเสริมด้านการศึกษา

3.การพัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และ

4.การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงสตาร์ทอัพ

โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วหลายโครงการ เช่น Google Station บริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) ความเร็วสูงสำหรับผู้ให้บริการและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด, โครงการ YouTube Pop-Up Space สนับสนุนเครือข่ายชุมชนยูทูปในไทยให้สามารถสร้างคอนเท้นท์ได้อย่างมีคุณภาพด้วย community สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการถ่ายทำ, โครงการ Google Maps for Motorcycle ฟีเจอร์ใหม่บน Google Map สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ช่วยวางแผนการเดินทางและคำนวณเวลาเดินทางได้แม่นยำยิ่งขึ้น เป็นต้น

สำหรับ Women Will คือหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้พันธกิจที่สอง “การส่งเสริมด้านการศึกษา” ที่มุ่งสร้างศักยภาพให้ผู้หญิงไทยก้าวสู่ “การเป็นผู้นำหญิง” ที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและอยู่ในองค์กรได้อย่างมั่นใจ