โตเกียวมารีนประกันชีวิต นำทัพนักขายท่องเที่ยวแบบเอ็กคลูซีฟประเทศมอลต้า อิตาลี 9 วัน

103

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดย ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน นำคณะตัวแทน ผู้บริหารผู้พิชิตคุณวุฒิ บินลัดฟ้าท่องเที่ยวแบบเอ็กคลูซีฟ เจาะลึก ประเทศมอลต้า อิตาลี  9 วัน

เริ่มต้นวันแรกเดินทางสู่ ประเทศมอลต้า ชมความงดงามของเมืองหลวงวัลเล็ตต้า เมืองเก่า ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโกในปี 1980 จากนั้นเดินทางสู่ ประเทศอิตาลี เที่ยวชมเมืองเก่าปาแลร์โม ชมจัตุรัสพรีทอเรีย อนุสรณ์น้ำพุสำคัญของเมือง, เมืองเนเปิลส์ (NAPLES) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (NAPOLI) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ ชมน้ำพุที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“น้ำพุเทรวี่” และเยี่ยมชมมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แห่งวาติกัน รัฐอิสระที่มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เติมพลังการทำงาน ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย  เมื่อวันที่ 6 -14 พฤษภาคม 2566ที่ผ่านมา