กลุ่มบริษัทจัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดยะลา และปัตตานี

766

คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ  ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ  3BB นำทีมผู้บริหาร คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต คุณอุษณีย์ สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดยะลา คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี  พร้อมทีมพนักงาน ทีมช่างเทคนิค  ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ  เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดยะลา ได้แก่ ชุมชนบ้านวังกระ หมู่ 4  ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ  อ.เมือง จ.ยะลา  จำนวน 200 ถุง  พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน  5,000 บาท ให้กับคุณคีรีรัตน์ ทองเชื้อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานของ อบต.

ในวันเดียวกันได้เข้าพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ที่ประสบอุทกภัยเพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่ชุมชนบ้านเขาตูม หมู่ที่ 1 อ.ยะรัง   ชุมชนสะบารัง อ.เมือง และชุมชนบ้านท่าด่าน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  จำนวน 200 ถุง

#กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว  #JASCSR #3BBCSR #JAS #3BB