ข้าวเหนียวมะม่วงขวัญเมือง อร่อยจนต้อง ‘ติดดาว’ (คลิป)

4336

ร้านข้าวขวัญเมือง ผู้ผลิตข้าวเหนียวมูลมะม่วงมหาชนก/น้ำดอกไม้ ของกินเลื่องชื่อแห่งตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มข้าวขวัญเมือง เป็นการรวมตัวจากเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน อาทิ ข้าวอินทรีย์ มะม่วง มะนาว ขนุน และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษต่างๆ สินค้าเด่นของร้านข้าวขวัญเมืองคือ ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวขนุน ข้าวเหนียวสังขยา และข้าวเหนียวต่างๆ เนื่องจาก ‘ข้าวเขาวง’ เป็นข้าวเหนียวขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นำมาแปรรูปเป็นข้าวเหนียวมูลรับประทานคู่กับมะม่วง/ขนุน/สังขยา ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยระดับ 5 ดาว เนื่องจากต้นข้าวเหนียวเติบโตในดินที่มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูง หรือพื้นดินภูเขาไฟ ผนวกกับภาวอากาศที่เย็นแห้งแล้งน้ำน้อย เป็นผลทำให้ข้าวเหนียวเขาวงมีความนุ่มและหอม เมื่อแปรรูปออกมาจึงมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย ถูกใจผู้บริโภค

ร้านข้าวขวัญเมือง ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ ‘ปั้นดาว’ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจตั้งแต่ระดับฐานราก (ธุรกิจชุมชน) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมดึงความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเข้ามาช่วยพัฒนาหรือส่งเสริมผู้ประกอบการในหลายมิติ เพื่อให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาส่งเสริมแบบบูรณาการ โดยโครงการปั้นดาวจะนำร่องใน 2 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์และแม่ฮ่องสอน

อยากรู้ว่าข้าวเหนียวมูลมะม่วงมหาชนก/น้ำดอกไม้แห่งกาฬสินธุ์อร่อยแค่ไหน ไปฟังจาก ‘ทิฆัมพร รอดแสง’ ผู้บริหารร้านข้าวขวัญเมืองดีกว่า