คปภ.ยืนยัน บริษัทประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกประกันภัย COVID-19

338