คลายร้อนด้วย “ข้าวแช่” by “คุณเก่งชวนชิม”

420

อาหารพื้นบ้าน “ชาวมอญ” ในวันสงกราน ต์ต้องทำข้าวแช่ ถวายพระสงฆ์ ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ซึ่งถวายข้าวแช่ หรือข้าวสงกรานต์ เข้ามาสู่สำหรับไทย อย่างกลมกลืน ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันสวยงาม ขอบคุณ ร้านอาหาร “บ้านข้าวแช่พิจิตรา” นครราชสีมา หรือเพจ “บ้านข้าวแช่ สะหลุงคำ โคราช” โทร.085-415-6315 คุณพิจิตรา เจิมวิจิตร ฉัตรภูติ หลานสาว อดีต.สส.จันทร์เขตต์ ฉัตรภูติ  สส.ชลบุรี ในอดีต