ชับบ์ ไลฟ์ ออกประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

899

จากสมาคมประกันชีวิตไทยที่ระบุว่าจากสถิติ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 11% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของคนไทยในการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อลดความกังวลใจของลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ พลัส โดยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 2,000,000 บาท และสูงสุดถึง 10,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) รวมถึงค่าผ่าตัดเล็ก ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด สำหรับผู้ป่วยนอกอีกด้วย

แองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย กล่าวว่า สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ พลัส เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่เราได้พัฒนาจากสัญญาเพิ่มเติมเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเพิ่มความคุ้มครองเหมาจ่ายที่สูงขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าในเรื่องของมาตรฐานการดูแลรักษา รวมถึงการได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี โดยไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และที่สำคัญยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฯ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรอีกด้วย

โดยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ พลัส ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดเหมาจ่ายตามจริงสูงสุดถึง 10,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก สำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด โดยครอบคลุมการรักษาแบบ Day Case สูงถึง 21 รายการ รวมถึงการผ่าตัดเล็ก คุ้มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 80 ปี และไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายกว่า 260 แห่งทั่วประเทศ สามารถเลือกแผนความคุ้มครองในแบบที่ต้องการ โดยมีให้เลือกถึง 5 แผน