‘ชุมชจันทร์แสงสุก’ วอนภาครัฐดูแลแก้ไขความเดือดร้อน

934

         นายสุจินต์ บุรินทร์สุชาติ ผู้นำชุมชนจันทร์แสงสุข ซอยมอเตอร์สเวย์ 35 ติดสถานีขนส่งสินค้า 3 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง นำตัวแทนชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัว ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ถนนพัง ไฟส่องสว่างไม่มี  และกระทบต่อเสียงมลภาวะต่างๆ ในบริเวณดังกล่าว โดยไม่ได้รับการเข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่จากหน่วยงานใดของภาครัฐ หน้าฝนน้ำเอ่อล้นมาจากลำคูคลองภายในสถานี ถนนหนทางระบบสาธารณูปโภคอยู่ระดับต่ำจนต้องใช้คำว่าเกินทน ไหนจะเรื่องปัญหาไวรัสโควิด ไหนจะเรื่องปากท้อง ไหนจะเรื่องถนนน้ำท่วม เป็นหลุมเป็นบ่อ ลูกเด็กเล็กแดงจะเดินทางไปเรียนหนังสือ คนแก่เฒ่า คนป่วยจะเดินทางไปหาหมอก็ลำบาก วอนกรมการขนส่งทางบกและกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่รับผิดชอบช่วยลงมาดูแลประชาชนในพื้นที่บ้าง ซึ่งถ้ายังมิได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ชาวบ้านคงจะรวมตัวยื่นฟ้องตามกระบวนการโดยเริ่มที่ศาลปกครอง