“ธนชาตประกันภัย” คว้า Best Claims จากเวทีสากล

561

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  รับรางวัล  “Best Claims Management Insurance Company” จัดโดย นิตยสาร International Finance Magazine (IFM) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและตลาดทั่วโลกโดยเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีพัฒนาการทางธุรกิจยอดเยี่ยมซึ่ง ธนชาตประกันภัยได้รับรางวัลดังกล่าวจากความมุ่งมั่นในการสร้างแต้มต่อเซอร์วิสดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาเชื่อมต่อกับทุกมิติของระบบงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด “ง่าย สะดวก รวดเร็ว” ทุก Touch Point ของไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคดิจิทัลที่เข้ามาใช้บริการ โดยเป็นเจ้าแรกของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ในการสร้าง Business Model ใหม่ นำระบบมาบริหารจัดการด้านสินไหมต่างๆ การนำเทคโนโลยี AI ประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์ (AI for Claim Appraisal) การเพิ่มช่องทางบริการใหม่ผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” ที่เชื่อมต่อทุกบริการเข้าด้วยกัน และเป็นเจ้าแรกของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยที่ให้บริการแบบ Full Service ด้านการเคลมประกันภัยผ่านไลน์อีกด้วย ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้