‘ธุรกิจเสริมสวย’ เรียนหลักร้อย รวยหลักล้าน

9222
เครดิตภาพ : ร้านเสริมสวยสุดที่รัก

‘ร้านเสริมสวย’ เป็นธุรกิจที่อยู่คู่ชุมชนมาช้านาน  เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีการลงทุนด้วยจำนวนเงินไม่สูงมาก เป็นธุรกิจเงินสด มีรายได้ทุกวัน ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นการขายฝีมือมากกว่าการลงทุนด้านวัตถุดิบ ต่างจากอาชีพอื่นที่ต้นทุนมักมาจากวัตถุดิบมากกว่าการใช้ฝีมือ และสามารถสร้างกำไรที่เป็นกอบเป็นกำให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งหากมองถึงโอกาสในการเติบโตตลาดธุรกิจร้านเสริมสวยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากธุรกิจมีลักษณะแบบอาชีพอิสระที่ช่วยให้คนไทยทุกฐานะอาชีพมีสิทธิเลือกที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ แต่ภายใต้ความมีอิสระ ก็ต้องใช้ความพยายามและหาแนวทางในการทำธุรกิจร้านเสริมสวยให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากร้านเสริมสวยเป็นธุรกิจที่มีอัตราการแข่งขันกันค่อนข้างสูง

ประกอบกับอาชีพเสริมสวย เป็นหนึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยสารพัดช่าง ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนทุกอย่างเกี่ยวกับช่าง ทั้งช่างในสายอุตสาหกรรม อาทิ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างไฟฟ้า รวมถึงวิชาการประกอบอาชีพทั่วไป เช่น เสริมสวย, เสื้อผ้า, ตัดผม, ทำอาหาร ขนม เป็นต้น เน้นวิชาชีพที่เป็นความต้องการของชุมชน เป็นหลักสูตรระยะสั้น 150-225 ชั่วโมง ถือเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการทุกอย่างของผู้เรียน อยากเรียนอะไรจะได้ในสิ่งนั้นกลับไป ไม่เน้นทฤษฎี ปฏิบัติล้วนๆ เข้ามาอยากเป็นช่างซ่อมรถ ซ่อมเลย อยากเป็นช่างตัดผม ตัดเลย บางคนมาเรียนวันแรกทำเป็นเลยก็มี และสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได้เลย ยกตัวอย่าง เรียนตัดผมพื้นฐานเป็นแล้ว ออกไปประกอบอาชีพก่อน พอทำไปสักระยะอยากเรียนการจัดแต่งทรงผม โกรกสี ย้อมสี ฯลฯ กลับมาเรียนใหม่ก็ได้ เรียนตัดผมเป็นแล้ว อยากเปลี่ยนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้  ถ้าผ่านเกณฑ์ประเมินของสถาบันถือว่าจบหลักสูตร ได้ใบประกาศนียบัตร

วิชาชีพเสริมสวย จึงสามารถเรียนได้ด้วยการจ่ายเงินเพียงหลักร้อย แต่สามารถออกไปสร้างอาชีพหลักล้านได้ไม่ยาก!!!

 

ที่มา : creativeecon.asia