นศ.อาชีวะ ‘นวมินทราชูทิศ’ ผลิตสารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านาง

1418

นศ.อาชีวะสุดเจ๋ง คิดค้นสารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากธรรมชาติ ยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างความมันวาวให้กับผักและผลไม้

นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเป็นผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์มาทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคม และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมโดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงานภายใต้การแนะนำของครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และประชาชนที่สนใจ ยกตัวอย่าง              สารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านาง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เทคโนโลยีชีวภาพในโครงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562           ระดับภาค ภาคตะวันออกและกทม. ซึ่งเป็นผลงานที่สกัดจากธรรมชาติปลอดสารพิษซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพดีรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 นี้

“น้องตี๋” นายธวัชชัย  ชมพูพาน   นักศึกษาชั้นปวช. 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เล่าถึงสารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านางว่า                  “การเคลือบผิวผลไม้” เป็นวิธีที่ช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำและยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว โดยผักและผลไม้ในปัจจุบัน เกษตรกรจะนิยมใช้สารสังเคราะห์ในการเคลือบผิวเพื่อให้มีอายุการเก็บรักษายาวนาน  แต่มีอันตรายต่อสุขภาพ ตนและเพื่อนๆ จึงมีแนวคิดนำเปลือกแก้วมังกรและใบย่านางที่เหลือใช้มาสกัดจนได้สารเพกทิน หรือโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ด้วยวิธีธรรมชาติ โดยขั้นตอนเริ่มจากนำเปลือกแก้วมังกรและใบย่านางมาผึ่งแดดให้แห้ง เป็นเวลา  4 วัน หรืออบด้วยอุณหภูมิ           80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ตัดสีเขียวของเปลือกแก้วมังกรออกให้หมด แล้วนำเปลือกแก้วมังกรสีชมพูและใบย่านางมาหั่นรวมกันเป็นชิ้น ขนาด 2×3 เซนติเมตร จนได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จากนั้นนำไปปั่นแล้วใส่น้ำกลั่น 1 ลิตร คนให้ทั่ว ประมาณ 5 นาที จะเป็นเป็นสารสีแดงอมชมพู แล้วนำไปต้ม เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง จะเปลี่ยนเป็นสีขาวและสีเหลือง นำมากรองด้วยผ้าขาวบางและนำไปแกว่งตะกอนด้วยเอทานอลและอะซีโตน ทิ้งไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง  ผลิตภัณฑ์จะแยกชั้นจนได้เป็นสารเคลือบผิวสกัดจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่างนาง  โดยวิธีใช้นำสารเคลือบผิวฯ อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 1 ลิตร นำไปทาเคลือบผักและผลไม้เปลือกบาง  ทั้งนี้ สารเคลือบผิวฯจะช่วยทดแทนชั้นไขธรรมชาติที่หลุดหายไปของผลไม้ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวหรือล้างทำความสะอาด ปิดช่องเปิดต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  ทำให้การสูญเสียน้ำและการแลกเปลี่ยนก๊าซลดน้อยลง สามารถคงคุณภาพของผลไม้เอาไว้ได้ นอกจากนี้  ยังช่วยให้เกิดความมันวาวกับผิวผลไม้ ทำให้ผลไม้มีความสวยงาม น่ารับประทาน  หากสนใจสั่งซื้อสารเคลือบผิวผักผลไม้สกัดจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านาง มี 2 แบบ คือแบบขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร หรือแบบสเปรย์ฉีดพ่น ขนาด 80 มิลลิลิตร ขายในราคา 50 บาท ติดต่อได้ที่โทร.087-989-1956 หรือที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ