ปั้นคนอาชีวะอย่างไรให้ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

1622
พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการรับรองผลการประเมิน และรับรองคุณภาพ สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) ถาวร จำนวน 25 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ทั่วประเทศ จำนวน 428 แห่ง     รวม 631 คน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 โดยครั้งนี้ สอศ. เปิดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อขอรับฟังแนวคิด และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม  เกษตร ธุรกิจและบริการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพมาถ่ายทอดแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในการที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อปฏิรูปอาชีวศึกษาให้ตรง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าสำหรับ สอศ. มีความคาดหวังว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือภาคการผลิต ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มมูลค่าการผลิตของสถานประกอบการ รวมไปถึงจำนวน หรือปริมาณกำลังคนที่มีทักษะฝีมือ เป็นการปรับบทบาทการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา และที่สำคัญอีกประการ              คือสถานประกอบการหรือภาคการผลิตจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ด้านใดและอย่างไรบ้าง จึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและภาคการผลิตที่สอดรับแนวทางการพัฒนาประเทศ ได้อย่างยั่งยืน

โดยหัวข้อการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ มี 2 เรื่อง ช่วงเช้า ในประเด็น “ผลผลิตอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ”  ซึ่งจะเป็นเวทีของศิษย์เก่าอาชีวศึกษา ได้มาแชร์ประสบการณ์ ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ คุณกษมา ถาวร ผู้จัดการบริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ คุณเชษฎฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ เจ้าของร้านอาหารรสเสน่ห์ คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ Young Smart Famer  และคุณนิรันดร  ใจเที่ยงแท้ บริษัทไลเน็กซ์อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด และ ช่วงบ่ายในหัวเรื่อง “การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา : ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจริงหรือ ?”  โดยมีคุณวัลภา  สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณชมพรรณ  กุลนิเทศ รองประธานฝ่ายบริหารการลงทุนและความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สำนักกลยุทธ์ธุรกิจ เครือเบทาโกร คุณราเชนทร์  มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด สาขา 1 ในเครือสหวิริยา และคุณบุญเดช   มีวงศ์อุโฆษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมสตาร์โลจิสติกส์ จำกัด