มันสำปะหลังอบกรอบ..สแน็กจากชุมชน

3840

มันสำปะหลังเป็นพืชที่คนไทยปลูกกันจำนวนมาก แต่ในหลายฤดูการมีปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากการผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาด แต่วันนี้ตลาดมันสำปะหลังกำลังจะเปิดกว้างขึ้น เมื่อมีการคิดไอเดียทำมันสำปะหลังทอดกรอบ และ มันสำปะหลังอบกรอบ เพื่อทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีทางเลือกใหม่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ที่รับประทานได้เพิ่มขึ้น เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่มีศักยภาพสูง และผู้บริโภคเองก็ได้รับประทานสแน็คมันสำปะหลังที่ดีมีคุณภาพอีกด้วย

โดยผู้ที่จุดประกายเรื่องนี้ก็คือ ‘กรมการค้าภายใน’ ซึ่งจับมือกับ ‘มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’ ทำการวิจัยและค้นคว้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำได้เป็นผลสำเร็จ

นางสาวพัชรี พยัควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูป ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ผลิตภัณฑ์ Product Champions คือ วาฟเฟิลกรอบ และมันอบกรอบ จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไอศกรีม มันสำปะหลังอบกรอบ วาฟเฟิล และมันสำปะหลังบอล และเมื่อมีการพัฒนาต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ได้คัดเลือกเหลือเพียง 2 โปรดักต์ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ที่เลือกทั้ง 2 โปรดักต์เพราะมีความเป็นไปได้สูงในการเข้าสู่ตลาดขนมขบเคี้ยวที่มีมูลค่าการตลาดสูงถึง 40,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมวางแผนด้านการผลิต และการตลาดอย่างครบวงจร โดยได้ร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรในท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 3 แบรนด์คือ CASSA SWEET, AMADE และ CASSY CHIPS ซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ด จำกัด, ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.บ้านฉาง จังหวัดระยอง, คลัสเตอร์มันสำปะหลัง กำแพงเพชร และหจก.อนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ Tesco Lotus

โดยในส่วนของแบรนด์ CASSY CHIPS มันสำปะหลังทอดกรอบ กรมฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เริ่มที่ ศพก.บ้านฉาง จ.ระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมผลิตภัณฑ์ในรูปเฟรนช์ฟราย ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายสนใจเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น และแช่แข็งบรรจถุงส่งขายในซูเปอร์มาร์เกต โมเดิร์นเทรด รวมถึงส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศต่อไปในอนาคต

“สำหรับโครงการต่อเนื่องในปีนี้ เป็นการคัดเลือกมันสำปะหลังแปรรูปต้นแบบมาพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมการผลิต และการบริโภคระดับประเทศ และขยายสู่ตลาดส่งออก เช่นเดียวกับตลาดมันฝรั่ง แต่ข้อดีของมันสำปะหลังคือไม่มีกูลเต็น เพราะปัจจุบันมีผู้บริโภคหลายรายแพ้กูลเต็นที่อยู่ในอาหาร โดยทางมหาวิทยาลัยมีกระบวนการวิจัยพัฒนาในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย และยังได้รับความมือกับผู้ประกอบการชั้นนำที่สนใจ มาทำการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ซึ่งถ้าทำสำเร็จจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีช่องทางการขายได้มากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ส่วนของผลิตภัณฑ์ วาฟเฟิลกรอบ แบรนด์ CASSA SWEET มี 2 รส คือ มัทฉะชาเขียวญี่ปุ่น และ บลูเบอร์รี ส่วนมันสำปะหลังอบกรอบ แบรนด์ AMADE มี 3 รส คือ รสธรรมชาติ ช็อกโกแลต และ สตรอว์เบอร์รี ในเบื้องต้นมีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าโลตัส

กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า ภายในปีนี้ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูป 2 Product Champions นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด จนสามารถผลิตแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม และจัดจำหน่ายได้ในระดับประเทศเป็นผลสำเร็จ เพื่อทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีทางเลือกใหม่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ที่รับประทานได้เพิ่มขึ้น เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่มีศักยภาพสูง และผู้บริโภคเองก็ได้รับประทานสแน็คมันสำปะหลังที่ดีมีคุณภาพอีกด้วย