ม.มหิดลอินเตอร์ คว้าสุดยอดนักวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจระดับสากล

1110

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย นำโดย มร.เคลวิน แทน  (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง และ รศ.ดร. พิภพ อุดร(ที่ 3 จากขวา) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ให้แก่ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2019”  ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6  โดยทีมที่ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ทีม  “AllIn Advisory  จากคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งผ่านการคัดเลือกจากทั้งหมด 147 ทีมจาก 8 สถาบันทั่วประเทศ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา นำเสนอกลยุทธ์และแผนธุรกิจ รวมถึงตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จากการแข่งขันทั้งหมดสี่รอบ   ทั้งนี้ เยาวชนคนเก่งทั้ง 4 คนจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติใน โครงการ  HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2019” ที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน    ศกนี้