สจล. จับมือฝรั่งเศสเปิดโรงเรียน “เอกอล 42 แบงค็อก”ปั้นโปรแกรมเมอร์ระดับโลก เรียนฟรี..ไม่มีใบปริญญา

1647

สจล. จับมือฝรั่งเศส เตรียมเปิดโรงเรียน “เอกอล 42 แบงค็อก” พร้อมกับญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ เพียง 3 แห่งในเอเชีย และหนึ่งเดียวในอาเซียน รุกปั้นโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ให้ทุกคนเรียนฟรี ตอบรับกระแสการเรียนรู้ในโลกดิสรัปชัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “เอกอล 42 แบงค็อก” (Ecole 42 Bangkok) สถาบันการเรียนการสอนโปรแกรมเมอร์ยอดมหัศจรรย์ที่แรกในอาเซียน และจะเปิดพร้อมกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในปี 2020 มุ่งผลิตโปรแกรมเมอร์คุณภาพที่ยังขาดแคลนในประเทศไทย ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่ตอบรับการเรียนรู้ในยุคดิสรัปชัน โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ “60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด” (60th KMITL – Go beyond the limit) เพื่อตอกย้ำจุดแข็งของสถาบันในการเป็น “รากฐานนวัตกรรม” ของประเทศ ที่พร้อมผลักดันขีดความสามารถของคนไทยในด้านนวัตกรรม ให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก อีกทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ และผลักดันศักยภาพที่มีอยู่ของคนไทย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Digital Disruption) จึงเดินหน้าจัดตั้ง “เอกอล 42 แบงค็อก” (Ecole 42 Bangkok) สถาบันการเรียนการสอนโปรแกรมเมอร์ โดยความร่วมมือกับโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระดับนานาชาติในการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนานักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ซึ่งในประเทศไทยยังคงขาดแคลนอย่างมาก โดยโปรแกรมเมอร์จะต้องมีทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) สามารถตอบโจทย์การเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้ โดยหลักสูตรที่เน้นการสร้างประสบการณ์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มว่า เอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ project-based learning เน้นการทำงานจากโปรเจ็คของจริง และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) ไม่มีอาจารย์สอน ไม่มีห้องเรียน แต่มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน และเป็นการเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เนื้อหาการเรียนการสอนมาจากทีมงานวิชาการจากฝรั่งเศสที่ดูแลหลักสูตร โดยสอดแทรกโมดูลชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อตอบรับความต้องการในปัจจุบัน ตลอดจนฝึกทำโจทย์ที่ได้รับจากบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง และเพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรจากเอกอล 42  แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) เป็นหลักสูตรแบบไม่มีปริญญา (non-degree) แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร (certificate of completion)  จึงเรียกได้ว่าการเรียนการสอนที่เอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิสรัปชัน ที่ใบปริญญาไม่สำคัญเท่าความรู้และความสามารถอีกต่อไป

“เอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) ถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้รับใช้สังคมอย่างแท้จริง โดยการแก้ปัญหาวิกฤต ‘ขาดนักศึกษา’ และวิกฤต ‘ขาดแคลนทักษะ’ ของสังคมไทย อีกทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Smart Nation อย่างเป็นรูปธรรม” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ เอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) เปิดให้ผู้ที่สนใจที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สมัครเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการต่างประเทศ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8140 เว็บไซต์  www.kmitl.ac.th หรือ  www.facebook.com/kmitlofficial

เกี่ยวกับโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล 42

โรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล 42 กรุงปารีส ฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นโดย มร.ซาเวียร์ นิแอล อภิมหาเศรษฐี เจ้าพ่อโทรคมและอินเตอร์เน็ตชาวฝรั่งเศส ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้คนแวดวงดิจิทัล ต้องการสร้างยอดมนุษย์นักเขียนโปรแกรมคุณภาพ จึงก่อตั้งโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมขึ้นเอง ภายใต้แนวคิดการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดเพื่อการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี

โรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล 42 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์โดยไม่มีประกาศนียบัตร ไม่เสียค่าใช้จ่ายในครั้งแรก เปิดให้บุคคลที่อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้ โดยเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบเพื่อนช่วยกัน (peer-to-peer learning) เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ไม่มีชั้นเรียน ไม่มีอาจารย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ด้วยการเรียนรู้จากการทำโปรเจ็คเป็นหลัก ในยุคที่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล 42 ได้ขยายเครือข่ายการเรียนการสอนไปสู่ระดับสากล ผ่านการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น 42 แห่งทั่วโลก เพื่อฝึกอบรมผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการในอนาคต โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานที่มาของพวกเขาเหล่านั้น