สนามบินใหญ่อันดับ 2..ไฉนไร้ผู้โดยสาร?

4113

ใครจะไปคิดว่าสนามบินที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ) แถมตั้งอยู่ในจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก จนกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัด แต่กลับไร้ผู้โดยสาร

   สนามบินที่ว่านี้ก็คือท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ หรือ สนามบินเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 31 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,100 ไร่ ทำพิธีเปิดเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2543 เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

สนามบินเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย อาคารที่พักผู้โดยสาร 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 11,640 ตารางเมตร ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า-ออก อาคารหอบังคับการบินสูง 7 ชั้น อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ อาคารที่ทำการดับเพลิง อาคารระบบไฟฟ้าสนามบิน อาคารรับส่งวิทยุ อาคารจอดรถยนต์และรถบัสโดยสาร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ สามารถรองรับผู้โดยสารชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเข้า/ออกได้จำนวน 500 คน

เครดิตภาพ : Teenoi Teenoiclub

ก่อนหน้านี้ การบินไทยเคยเปิดให้บริการสายการบินเพชรบูรณ์-ดอนเมือง และ เพชรบูรณ์-ลำปาง แต่ได้ยกเลิกเส้นทางการบินไป ทำให้สนามบินเพชรบูรณ์ไม่มีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการ อย่างไรก็ตาม ปี 2561 นี้ สายการบินนกแอร์ได้เปิดบริการสายการบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) และ เพชรบูรณ์ (เขาค้อ)-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ลองตรวจสอบรายละเอียดเพื่อใช้บริการกันดู

 

 

 

   ยอดผู้ใช้บริการสนามบินเพชรบูรณ์

ปี 2553                  xxx

ปี 2554                  105

ปี 2555                  18

ปี 2556                  7

ปี 2557                  xxx

ปี 2558                  76

ปี 2559                  0

 

ข้อมูล : วิกิพีเดีย

ที่มา www.creativeecon.asia