สมาคมประกันวินาศภัยเปิดอบรมแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน”

865

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ “การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และเว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งในปี 2563 สมาคมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย “มะลิซ้อน” สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี และ “รีคัลท์” สำหรับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรในโครงการที่ได้รับความเสียหายใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว