สสว. จับมือ ธพว.และ HKTDC ผุดโครงการ “SME IDOL” ครั้งแรกในไทย ปั้น SME ต้นแบบ 20 ราย
และพาโชว์ศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ภายในงาน
HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ณ ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมจัดโครงการ “SME IDOL 2018”
เป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยจัดอบรมด้านต่างๆ
จากวิทยากรคนไทยและต่างชาติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการ
SME ต้นแบบเข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ SME ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ
ต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญ โดย สสว. ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคงและพร้อมรับมือการแข่งขันตลาดโลกได้ จึงเปิดตัวโครงการ “SME IDOL” ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างต้นแบบ SME ไทยให้เป็นแบบอย่างสำหรับ SME รายอื่นๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการไทยในสาขาเป้าหมาย ได้แก่ สาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จำนวน 20 ราย เพื่อเป็นต้นแบบ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดแสดงสินค้าในโซน Thailand Pavilion ภายในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ณ ฮ่องกง

“โครงการ SME IDOL จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทยจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ
มาร่วมถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่การเริ่มร่างสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าต่างประเทศ เทคนิคในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับผู้ซื้อ โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถือเป็นการส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสากล และสร้างตัวอย่างต้นแบบที่ดีของ
SME ไทยให้แก่ SME รุ่นต่อไป” ผอ. สสว. กล่าว  

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ธนาคารไม่เพียงสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้านเงินทุนเท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้ผู้ประกอบการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน ซึ่งโครงการ “SME IDOL 2018” เป็นอีกหนึ่งโครงการในการสร้างผู้ส่งออก สนับสนุนช่วยขยายช่องทางการตลาด และต่อยอดสู่เวทีระดับสากล โดยจะคัดเลือกลูกค้าธนาคารกลุ่มสินค้าตกแต่ง (houseware) เช่น ของใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และสปา เป็นต้น ที่มีศักยภาพโดดเด่นเหมาะแก่การส่งออก เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เช่น การเตรียมส่งออก การเข้าถึงตลาดจีน E-Commerce เป็นต้น เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว

นายซันนี่ เชาว์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) กล่าวว่า HKTDC ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยมากกว่า 700 รายต่อปี ในการขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ และเรามีความยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุน SME ไทยในครั้งนี้ ปัจจุบันมีนักออกแบบไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่นอกเมืองและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้และการสร้างเครือข่ายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างที่ได้ร่วมกับทาง สสว. และธพว. ในการช่วยลดช่องว่างและอุปสรรคสำหรับนักออกแบบไทยให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ในอนาคต

สำหรับโครงการ SME IDOL จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ประกอบการ SME สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sme.go.th และส่งอีเมลมาที่ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สสว. osmepinter@gmail.com ขณะที่ ธพว.จะรับสมัครจากลูกค้าของธนาคาร โดยรอบแรกทั้งสองหน่วยงานจะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย และจะเปิดอบรมพร้อมให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวนำเสนอแผนงานธุรกิจต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อคัดเลือกต้นแบบ SME ไทย
จำนวน 20 ราย เข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตนเองทั้งค่าเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก และค่าขนส่งสินค้า โดย สสว. ธพว. และ HKTDC ให้การสนับสนุนพื้นที่แสดงสินค้าพร้อมบริการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างงาน และช่วยประสานงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไทย