“เขาทราย” สุดประทับใจ! รับคืนเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ชวนคนไทย 1 ล้านราย ตรวจสอบสิทธิ (คลิป)

476

“เขาทราย” หรือ สุระ แสนคำ อดีตแชมป์มวยโลกคนดัง กล่าวถึงการทำประกันชีวิตว่า เป็นเครื่องมือคุ้มครองความเสี่ยงที่ทุกคนควรทำไว้ เพราะการทำประกันชีวิตนอกจากจะเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆให้กับผู้ทำประกันแล้ว ยังมี “กองทุนประกันชีวิต” คอยดูแลรักษาเงินของผู้ซื้อกรมธรรม์ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ดังเช่นกรณีของตนเมื่อเกือบ 20 ปีก่อนเคยทำประกันชีวิตไว้กับเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งนำกรมธรรม์ไปขายให้ที่บ้าน ไม่ได้มาทำผ่านธนาคารเหมือนสมัยนี้ แต่หลังจากเพื่อนมาเก็บเบี้ยประกันอยู่ระยะหนึ่งก็หายไปเลย ไม่มาเก็บเบี้ยประกันอีก ขณะที่ตนก็ลืมว่าเคยทำประกันชีวิตเอาไว้ จนผ่านมาเกือบ 20 ปี ได้รับข้อมูลแจ้งจากกองทุนประกันชีวิตว่ามีสิทธิได้รับเงินที่เคยส่งไว้คืน เป็นเงินที่เรียกว่า “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” จำนวน 180,240 บาท ซึ่งกองทุนได้จ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคืนให้กับตนเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ประกอบด้วย

  • บริษัทประกันไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันชีวิตบางรายได้ เนื่องจากสาเหตุ เช่น ย้ายที่อยู่แล้วมิได้แจ้งให้บริษัทประกันทราบ
  • ผู้เอาประกันชีวิตบางราย เสียชีวิตโดยมิเคยแจ้งให้ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ทราบว่าตนได้ทำประกันชีวิตไว้ ทำให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกัน มิได้เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันชีวิตบางรายไม่ส่งเบี้ยประกันต่อทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง แต่ไม่ทราบว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่
  • ผู้เอาประกัน ได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว แต่มิได้นำเช็คไปขึ้นเงินจนลืม

พร้อมกันนี้ “กองทุนประกันชีวิต” ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิทธิของตนผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต และหากพบข้อมูลว่าตนมีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินจากกองทุนฯ ปัจจุบันมีเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 22 บริษัท นำส่งเข้ามายังกองทุนประกันชีวิต จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1,373,860,590 บาท และมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 1,000,482 ราย

สำหรับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.lifeif.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook กองทุนประกันชีวิต Fanpage หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-1333 ต่อ 51