เอไอเอรับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

980

ศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย  เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” หรือ Best Practice Awards 2019 สาขา บริษัทประกันชีวิตที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรองวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ