‘เอ็นอีเอ’ ชวนผู้ประกอบการอบรมออนไลน์การทำธุรกิจส่งออก

1014

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและสัมมนาประจำเดือนมิถุนายนในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live สำหรับโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และ Webinar ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในระบบ ได้แก่ โครงการ Export Clinic เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ออนไลน์ ให้คำปรึกษาตัวต่อตัวเจาะตลาด 3 ภูมิภาค ได้แก่ ตะวันออกกลาง จีน และเอเชียใต้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-17 มิถุนายน 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 137 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 และโครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 17.30 น.

ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง  www.facebook.com/nea.ditp/  พร้อมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ nea.ditp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 1169 สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โดยกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม