ไทยประกันชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 5

986

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบแว่นตากันแสงแดด พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” กับไทยประกันชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 5 แก่ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  สำหรับผู้สูงวัยที่ได้รับการผ่าตัดในโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี