ไทยประกันชีวิต ยกระดับการบริการลูกค้า

647

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ดำเนินนโยบายมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน ด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่พร้อมส่งมอบแบบประกันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำธุรกรรมประกันชีวิตด้วยตนเอง (Self Service) ได้ทุกที่ ทุกเวลา บริษัทฯ จึงได้เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ได้แก่

โดยบริการตรวจสอบสถานะการเคลมสินไหม ที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบถึงสถานะการเคลมสินไหมว่าอยู่ในขั้นตอนใด และสามารถตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่การเข้ารับการรักษา จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ และช่องทางการรับเงิน โดยสามารถเรียกดูประวัติการเคลมสินไหมในทุกช่องทางการยื่นเคลม โดยจะแสดงข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุดหนึ่งปี นับแต่เดือนที่เข้าแอปพลิเคชันล่าสุด รวมถึงการเพิ่มช่องทางการแจ้งรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคาร ได้แก่ เงินปันผล เงินคืนตามเงื่อนไข เงินบำนาญ และเงินฮิบะห์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยสามารถเลือกรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกข้อมูลกับเลขที่บัตรประชาชน ตามรอบวันที่เกิดสิทธิ์ได้ตลอดสัญญา โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย

บริการค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถค้นหาโรงพยาบาลที่ต้องการ พร้อมตรวจสอบเส้นทางหรือโทรศัพท์ไปยังโรงพยาบาลได้ทันที รวมถึงการลงทะเบียนรับบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ซึ่งเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก สำหรับกรณีผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งมีเงื่อนไขความคุ้มครองการเดินทางไม่เกิน 90 วัน

 “บริษัทฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต สำหรับเป็นเพื่อนคู่คิดที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันด้านธุรกรรมพื้นฐานที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ การชำระเบี้ยประกัน การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ การแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งหลังจากการเปิดตัวแอปฯ จนถึงปัจจุบัน มีผู้เอาประกันของบริษัทฯ ลงทะเบียนใช้บริการแล้วกว่า 80,000 ราย โดยฟังก์ชันที่มีผู้เข้าใช้บริการ 3 อันดับแรก คือ การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ การชำระเบี้ยประกันภัย และการรับสิทธิพิเศษจากไทยประกันชีวิต Privilege ซึ่งคาดว่าแนวโน้มจะมีผู้เอาประกันลงทะเบียนใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายผู้ลงทะเบียนใช้งาน 300,000 ราย ภายในสิ้นปีนี้