ไทยประกันชีวิต โชว์ผลงานรางวัลระดับโลก

590

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง โชว์ผลงานรางวัลจากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศและระดับโลกในปี 2563 รวม 23 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลด้านองค์กร รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลด้านโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม รวมถึงรางวัลด้านบุคคล