3BB สนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตคณะทีมแพทย์ชนบทและทีมงานกู้ภัยโควิด

141

3BB ร่วมสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในจุดคัดกรองโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะทีมแพทย์ชนบทและทีมงาน กระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

            ทั้งนี้คุณพิรุณ จินดาประเสริฐ  Vice President  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB กล่าวว่า “บริษัทฯ ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยในครั้งนี้เป็นการมอบอินเทอร์เน็ต จำนวน 32 ชุด ให้กับคณะแพทย์ชนบทและทีมงานใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประจำจุดคัดกรอง

และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” โดยมีนายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เป็นผู้รับมอบ

            ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ CCRT มีความสำคัญในการช่วยควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบการติดเชื้อจะทำการคัดแยก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอน ลดการแพร่กระจาย เป็นวงกว้าง ในแต่ละชุมชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณ 3BB ที่ได้ช่วยสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับภารกิจ ในครั้งนี้”