4 เทคนิคเอาตัวรอดจากสงครามราคา สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

147

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและภาคเศรษฐกิจ การตลาดขายของออนไลน์ในปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เกิดร้านใหม่ ๆ ที่ตั้งราคาขายถูกเพื่อตัดราคาร้านอื่น หรือผลกระทบจากร้านค้าจีนเข้ามาทำตลาดขายสินค้าเองในไทย หากคุณต้องการจะรอดพ้นจากสงครามราคานี้ โดยไม่ต้องลดต้นทุนควรทำอย่างไร

เบสท์ เอ็กซ์เพรส ในฐานะผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทยที่มีสาขาให้บริการกว่า 1,200 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เผยเทคนิคการเอาตัวรอดจากสงครามราคาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคนี้ด้วย 4 วิธีง่าย ๆดังนี้

1) สร้างตัวเองให้เป็นมากกว่าร้านค้าทั่วไป นอกจะเป็นหน้าร้านขายของแล้วต้องมีบริการแบบครบวงจร อย่างการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านหรือการให้คำปรึกษาหลังการขาย เป็นกลยุทธ์ที่ดึงลูกค้าให้อยู่กับเราได้ เกิดความผูกพันระหว่างร้านค้าและลูกค้า

2) สร้างความแตกต่างของสินค้า ลองนำสินค้าที่ขายมาต่อยอด คิดค้นสินค้าใหม่ ๆ โดยอาศัยสินค้าเดิมมาต่อยอด (ลดต้นทุนการหาวัตถุดิบได้)

3) ตรวจสอบกลยุทธ์การตลาด ลองใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนของเรา เช่นการเก็บข้อมูลและศึกษาว่าลูกค้าประจำว่าชอบซื้อสินค้าอะไรบ้าง

4) ฟังเสียงลูกค้า เป็นสิ่งที่ควรจะทำและต้องใส่ใจ ให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ google form หรือใบแสดงความคิดเห็นหน้าร้าน แลกกับส่วนลดหรือของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เรานำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าได้ดีที่สุด