ZNYA คว้ารางวัลนวัตกรดีเด่น

1346
ZNYA คว้ารางวัลนวัตกรดีเด่น | Creative Econ เป็นเว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ZNYA ประกาศศักดา SMEs ระดับโลก
ถือเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาแรงแห่งยุคอย่างแท้จริง สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหนัง ZNYA ORGANICS ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100% ซึ่งมีกระบวนการผลิตตามกฎออร์แกนิกอย่างเคร่งครัด และด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำสินค้าออร์แกนิก 100% ทำให้ผลิตภัณฑ์ ZNYA ORGANICS ได้รับมาตรฐานระดับโลกคือมาตรฐาน USDA (United States Department of Agriculture) จากสหรัฐอเมริกา มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)  และ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard – Organic JAS mark)

ZNYA คว้ารางวัลนวัตกรดีเด่นในช่วงปี 2016-2017 ที่ผ่านมา เซนย่าสามารถกวาดรางวัลระดับโลกมาได้ถึง 23 รางวัลจาก 4 ผลิตภัณฑ์ และด้วยความที่คว้ารางวัลระดับโลกได้อย่างมากมาย ทำให้ประเทศไต้หวันเชิญไปรับรางวัล Erudite Inventor for outstanding international achievement ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักนวัตกร (international inventor) ที่เคยได้รับรางวัลในสาขานั้นๆ มาจำนวนมาก โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน International Inventor Prize หรือ IIP ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 13 แล้ว โดยสมาคม Taiwan International Award Winner Association ซึ่งสมาคมนี้มีอายุ 27 ปีแล้ว

วิตราภรณ์ พิมพลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย จำกัด หรือ “ปอน” เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ZNYA ORGANICS กล่าวว่า “รางวัลนี้เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์สำหรับนักนวัตกร ในงานมีคนไทยเพียงคนเดียว เวลาเราได้รับรางวัล แล้วเค้าอ่านชื่อว่ามาจากประเทศไทย นับเป็นความภูมิใจสูงสุด มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองมาก เพราะทุกคนได้ยินคำว่าประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักว่าเรามีนักนวัตกรที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีประโยชน์ได้ไม่แพ้ประเทศอื่น เราเลยขออนุญาตเป็นตัวแทนคนไทยรับมอบรางวัลนี้ และเราจะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกและเพื่อนมนุษย์ต่อไปค่ะ”